Zamárdi járatterv változás

Zamárdi Város Önkormányzatával történt megbeszélés alapján Zamárdi város területén, a vasúttól északra fekvő területen a 2019. augusztus 29. csütörtöki járatnap helyett a hulladékszállítást társaságunk 2019. július 2-án keddi napon végzi.

A vonatkozó jogszabályok – köztük a 13/2017. (VI.12) EMMI rendelet, valamint az Ön településének köztisztasági rendelete is – előírják, hogy a háztartási hulladékot csak szabványos gyűjtőedényzetben lehet gyűjteni, és kihelyezni az ingatlan elé, illetve az esetlegesen keletkező többlethulladékot a külön megvásárolható Siókom feliratos zsákban kihelyezve szállítjuk el.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a szabványos gyűjtőedényzetet beszerezni, a szemét elszállításához ezt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról folyamatosan gondoskodni, valamint a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott tárgyévi azonosító matricával ellátni. A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége.